Home

Geschiedenis Vereniging van Eigenaars Hofmark

Op 19 december 1978 verschenen voor notaris van Baar te Amsterdam vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (eigenaar van de grond) en Amstelveste b.v. (projectontwikkelaar) teneinde de Akte van Splitsing te ondertekenen van het toen nog bouwplan van 78 premiekoopflats alsmede een bedrijfsruimte. Uiteindelijk is het complex aan de eerste eigenaars van de appartementsrechten opgeleverd in de periode november 1979 (blok VII) // maart 1980 (blok I).

Ons complex bestaat uit 7 trappenhuizen/blokken. Rond ieder trappenhuis liggen 4 appartementen gegroepeerd die onderling weer per halve verdieping verspringen. Door de variatie in het aantal woonlagen en het verspringend geschakeld zijn van de diverse blokken ontstaat een gevarieerd buitenaanzicht dat sterk afwijkt van gangbare etagebouw uit de jaren 50, 60 en 70.

Soortgelijke complexen bevinden zich in Lelystad (Schouw en Punter), dit zijn echter huurwoningen.

Onze Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt geregeerd door:
1. Burgerlijk Wetboek: artikelen 106 t/m 147, Titel 9, Boek 5;
2. Akte van Splitsing als bovengenoemd, waarin o.a. wordt verwezen naar:
3. Reglement van Splitsing van Eigendom (RSE), versie februari 1973 (z.g. “witte boekje”);
4. Huishoudelijk Reglement, conform artikel 28 van het RSE;
5. Besluiten door de vergadering van eigenaars, conform artikel 32 t/m 29 RSE;
6. Bestuur van de VvE, conform artikel 40 t/m 42 RSE.

Doel van de VvE is het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het gebouw. Al snel (1983) kwamen de leden er achter dat het zoveel mogelijk in eigen beheer, dus door vrijwilligers binnen de VvE, uitvoeren van onderhoudsklussen e.d. een aanzienlijke besparing in de servicekosten kan betekenen. Te denken valt hierbij aan b.v. eenvoudige reparaties/vervangingen, tuinonderhoud en het administrateurschap. Het spreekt vanzelf dat grotere en/of ingewikkelder klussen wel moeten worden uitbesteed, zie de bijlage “Historisch overzicht groot onderhoud V.v.E. Hofmark”.

Met name de werkzaamheden in 1992 en 2004 (vervanging 250 draaikiep ramen + 78 vaste kozijnen),1999 (collectieve vervanging “open” CV ketels in gesloten VR ketels) en in 2006 en 2011 (renovatie ca. 35 % van de buitengevels w.o. voegwerk, lateien en raamdorpels) waren  ingrijpende klussen.

De leidraad vormt veelal de Meerjarenplanning Groot Onderhoud die door een bouwkundig adviesbureau voor een periode van 15 jaar wordt opgesteld. Deze geeft ook (globaal) aan hoeveel financiële reserve hiervoor jaarlijks moet worden opgebouwd.

Zonodig laat het bestuur zich bouwkundig en/of juridisch extern adviseren.

Onderstaande link bevat een overzicht van het groot onderhoud, bijgewerkt tot en met 2018.